SPSK  Bydgoszcz :: Komórka ds. Zamówień Publicznych, ogłoszenia przetargowe, przetargi,  przetarg nieograniczony, archiwum ogłoszeń, subskrypcja e-mail
 
 
Powrót do strony głównejWy¶lij e-mail do kancelarii szpitala
Dyrekcja
Kontakty Adresy Telefony
Historia
Vademecum Pacjenta
Kliniki
Zakłady Diagnostyczne
Poradnie Specjalistyczne
 
  Adres szpitala:
ul. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
tel. 52 585 40 00
e-mail: sekretariatszpitala@cm.umk.pl
 
OGŁOSZENIA PRZETARGOWE - PROFIL NABYWCY
   
2018-04-16 (21-18) Dostawa licencji na system antywirusowy F-Secure, dostawa licencji na okres 2 lat wraz z wymianą urządzenia Fortigate FG-300C, dostawa świadczeń gwarancyjnych urządzeń Fujitsu przedłużających gwarancję na okres 1 roku, dostawa modułu e-ZLA dla SI NLZ.2018.271.21
2019-12-18 (56-19) Przygotowanie dokumentacji projektowej dla robót remontowych w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej, Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii, Klinice Urologii Ogólnej i Onkologicznej, Zak NLZ.2019.271.56
2020-06-01 (34-20) Świadczenie usług polegajacych na naprawie i usuwaniu awarii oraz przywróceniu drożności rurociągów, urządzeń i armatury, w instalacjach wewnętrznych i sieciach zewnętrznych wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, NLZ.2020.271.34
2020-03-11 (16-20) Dostawa artykułów łazienkowych, gospodarczych, biurowych, odzieży i akcesoriów spawalniczych oraz bielizny pościelowej NLZ.2020.l271.16
2020-05-13 (46-20) Przeglądy techniczne / wzorcowanie oraz naprawy aparatury medycznej NLZ.2020.271.46
2020-05-13 (46-20) Przeglądy techniczne / wzorcowanie oraz naprawy aparatury medycznej (9) NLZ.2020.271.46(9)
2019-11-21 (79-19) Wykonanie przebudowy wybranych pomieszczeń sanitarnych w Klinikach Chirurgii Dzieci pom. 4024, Ortopedii pom. 2032-2034, 2031-2029, 2027-2040, Chirurgii Naczyń pom. 1074, Kardiologii pom. 1170 oraz Nefrologii pom. 178 w budynkach Szpitala Uniwersy NLZ.2019.271.79
2019-12-12 (91-19) Wymiana dwóch central klimatyzacyjnych przeznaczonych dla Stacji Dializ A wraz ze zmonitorowaniem, wykonanie instalacji wyciągowej z węzła cieplnego Kliniki Rehabilitacji NLZ.2019.271.91
2019-12-16 (93-19) Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy dokonywaną na podstawie identyfikacyjnych kart paliwowych NLZ.2019.271.93

   

 
copyright © 2008 SU Bydgoszcz