SPSK  Bydgoszcz :: Komórka ds. Zamówień Publicznych, ogłoszenia przetargowe, przetargi,  przetarg nieograniczony, archiwum ogłoszeń, subskrypcja e-mail
 
 
Powrót do strony głównejWy¶lij e-mail do kancelarii szpitala
Dyrekcja
Kontakty Adresy Telefony
Historia
Vademecum Pacjenta
Kliniki
Zakłady Diagnostyczne
Poradnie Specjalistyczne
 
  Adres szpitala:
ul. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
tel. 52 585 40 00
e-mail: sekretariatszpitala@cm.umk.pl
 
OGŁOSZENIA PRZETARGOWE - PROFIL NABYWCY
   
2020-02-03 (07-20) Rozbudowa systemu angiograficznego – CPV 33111700-8 dot. realizacji dostaw aparatury, sprzętu medycznego oraz wyposaşenia socjalno-bytowego i administracyjno-biurowego w ramach projektu p.n.: „Poprawa usług medycznych w województwie ku NLZ.2020.271.07
2020-06-05 (55(1)-20) Dostawa fartuchów ochronnych, wewnątrzkanałowego węşyka litotryptora, kaniuli ssących do rynochirurgii – Fartuchy ochronne NLZ.2020.271.55(1)
2020-02-21 NLZ.2020.271.07 (2) Rozbudowa systemu telemetrii – CPV 33195000-3 dot. realizacji dostaw aparatury, sprzętu medycznego oraz wyposaşenia socjalno-bytowego i administracyjno-biurowego w ramach projektu p.n.: „Poprawa usług medycznych w NLZ.2020.271.07 (2)
2020-06-23 (51-20) Dostawa urządzenia UTM: NLZ.2020.271.51
2020-01-20 (05-20) Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego NLZ.2020.271.05
2020-01-24 (06-20) Dostawa łóşek szpitalnych elektrycznych w ramach projektu p.n.: „Poprawa usług medycznych w województwie kujawsko - pomorskim poprzez oddanie do uşytku przebudowanych pomieszczeń dawnego bloku operacyjnego oraz doposaşeniu reorganizowanej Kl NLZ.2020.271.06
2020-06-05 (55(3)-20)Dostawa Fartuchów ochronnych, wewnątrzkanałowego węşyka litotryptora, kaniuli ssących do rynochirurgii - Jednorazowy wewnątrzkanałowy węşyk litotryptora NLZ.2020.271.55(3)
2020-06-05 (55(2)-20) Dostawa fartuchów ochronnych, wewnątrzkanałowego węşyka litotryptora, kaniuli ssących do rynochirurgii – Jednorazowe kaniule ssące do rynochirurgii NLZ.2020.271.55(2)
2020-07-03 (65-20) Dostawa preparatu owadobójczego dla Centralnej Sterylizacji NLZ.2020.271.65

   

 
copyright © 2008 SU Bydgoszcz