SPSK  Bydgoszcz :: Komórka ds. Zamówień Publicznych, ogłoszenia przetargowe, przetargi,  przetarg nieograniczony, archiwum ogłoszeń, subskrypcja e-mail
 
 
Powrót do strony głównejWyślij e-mail do kancelarii szpitala
Dyrekcja
Kontakty Adresy Telefony
Historia
Vademecum Pacjenta
Kliniki
Zakłady Diagnostyczne
Poradnie Specjalistyczne
 
  Adres szpitala:
ul. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
tel. 52 585 40 00
e-mail: sekretariatszpitala@cm.umk.pl
 

(93-19) Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy dokonywanš na podstawie identyfikacyjnych kart paliwowych 2019-12-16
nr postępowania: NLZ.2019.271.93
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | Ogłoszenia | Zawiadomienia | Zawiadomienia o wniesieniu protestu | Roztrzygnięcia protestu | Inne dokumenty |
2019-12-30 (93-19) INFORMACJA W OPARCIU O ART. 86 UST. 5drukuj |pobierz | otwórz
2019-12-31 (93-19) Zawiadomienie nr 1 o wyborze oferty najkorzystniejszejdrukuj |pobierz | otwórz
2019-12-31 (93-19) Zawiadomienie nr 1 o wyborze oferty najkorzystniejszejdrukuj |pobierz | otwórz
 
copyright © 2008 SU Bydgoszcz