SPSK  Bydgoszcz :: Komórka ds. Zamówień Publicznych, ogłoszenia przetargowe, przetargi,  przetarg nieograniczony, archiwum ogłoszeń, subskrypcja e-mail
 
 
Powrót do strony głównejWy¶lij e-mail do kancelarii szpitala
Dyrekcja
Kontakty Adresy Telefony
Historia
Vademecum Pacjenta
Kliniki
Zakłady Diagnostyczne
Poradnie Specjalistyczne
 
  Adres szpitala:
ul. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
tel. 52 585 40 00
e-mail: sekretariatszpitala@cm.umk.pl
 

(56-19) Przygotowanie dokumentacji projektowej dla robót remontowych w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej, Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii, Klinice Urologii Ogólnej i Onkologicznej, Zak 2019-12-18
nr postępowania: NLZ.2019.271.56
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | Ogłoszenia | Zawiadomienia | Zawiadomienia o wniesieniu protestu | Roztrzygnięcia protestu | Inne dokumenty |
2019-12-23 (56-19) Zawiadomienie nr 1drukuj |pobierz | otwórz
2020-01-03 (56-19) INFORMACJA w oparciu o art. 86 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznychdrukuj |pobierz | otwórz
2020-01-22 (56-19) Informacja z otwarcia ofert dodatkowych w części nr 3drukuj |pobierz | otwórz
2020-01-24 (56-19) Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części nr 3drukuj |pobierz | otwórz
2020-02-04 (56-19) Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w części nr 1, 4drukuj |pobierz | otwórz
2020-02-11 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 2drukuj |pobierz | otwórz
 
copyright © 2008 SU Bydgoszcz