SPSK  Bydgoszcz :: Komórka ds. Zamówień Publicznych, ogłoszenia przetargowe, przetargi,  przetarg nieograniczony, archiwum ogłoszeń, subskrypcja e-mail
 
 
Powrót do strony głównejWyślij e-mail do kancelarii szpitala
Dyrekcja
Kontakty Adresy Telefony
Historia
Vademecum Pacjenta
Kliniki
Zakłady Diagnostyczne
Poradnie Specjalistyczne
 
  Adres szpitala:
ul. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
tel. 52 585 40 00
e-mail: sekretariatszpitala@cm.umk.pl
 

(06-20) Dostawa łóżek szpitalnych elektrycznych w ramach projektu p.n.: „Poprawa usług medycznych w województwie kujawsko - pomorskim poprzez oddanie do użytku przebudowanych pomieszczeń dawnego bloku operacyjnego oraz doposażeniu reorganizowanej Kl 2020-01-24
nr postępowania: NLZ.2020.271.06
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | Ogłoszenia | Zawiadomienia | Zawiadomienia o wniesieniu protestu | Roztrzygnięcia protestu | Inne dokumenty |
2020-01-30 (06-20) Zawiadomienie nr 1drukuj |pobierz | otwórz
2020-02-05 (06-20) Informacja w oparciu o art. 86 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznychdrukuj |pobierz | otwórz
2020-02-14 (06-20) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty drukuj |pobierz | otwórz
 
copyright © 2008 SU Bydgoszcz