Adres: ul. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
NIP: 5542231069
REGON: 001126074

32x4 Szpital Uniwersytecki im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy :: Zamówienia publiczne
OGŁOSZENIA PRZETARGOWE - PROFIL NABYWCY
   
2019-01-10 (57-18) Modernizacja instalacji wodociągowej NLZ.2018.271.57
2018-12-28 (55-18) Dostawa i montaż wykładzin podłogowych wraz z akcesoriami NLZ.2018.271.55
2018-12-14 ( 52 - 18 ) Wykonanie usługi opieki serwisowej dla systemu informatycznego XPRIMER, Alteris, AppMedica, Medok NLZ.2018.271.52
2018-12-03 (56-18) dostawa leku dla dorosłych pacjentów z akromegalią NLZ.2018.271.56
2018-11-16 (47-18) Świadczenie usług napraw instalacji wody użytkowej, CO, CT, wod-kan zewnętrznych i wewnętrznych, rurociągów pary, gazu ziemnego oraz urządzeń i armatury wod-kan, c.o, c.t, pary, gazu ziemnego (pompy, zawory, zasuwy itp.) w obiektach Szpitala Uni NLZ.2018.271.47
2018-11-14 (54-18) Dostawa materiałów szewnych, preparatów farmaceutycznych, opatrunków, preparatów do żywienia wewnątrzjelitowego i odczynników laboratoryjnych NLZ. 2018.271.54
2018-11-13 ( 46 - 18 ) Modernizacja instalacji wodociągowej NLZ.2018.271.46
2018-10-17 (53-18) Dostawa aparatury medycznej: Respiratorów transportowch, ssaków elektrycznych, ogrzewaczy płynów infuzyjnych, systemu ogrzewania pacjenta, monitorów zwiotczenia mięśniowego, nebulizatora elektronicznego, alkotestu, lampy zabiegowej, lampy szczelin NLZ.2018.271.53

   

 

Panel Administracyjny