Adres: ul. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
NIP: 5542231069
REGON: 001126074

64x8 Szpital Uniwersytecki im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy :: Zamówienia publiczne
OGŁOSZENIA PRZETARGOWE - PROFIL NABYWCY
   
2020-12-31 Dostawa wyrobów medycznych dla pacjenta z pęcherzowym oddzielaniem się naskórka, Epidermolysis Bullosa (EB) NLZ.2020.271.132
2020-12-30 NLZ.2020.271.120 Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi polegającymi na remoncie Kliniki Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej, Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii, Kliniki Urologii Ogólnej i O NLZ.2020.271.120
2020-12-30 (124-20) Wykonanie remontu i przebudowy wybranych pomieszczeń Zakładu Mikrobiologii Klinicznej na terenie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy NLZ.2020.271.124
2020-12-30 (130-20) Ułoşenie światłowodów w budynku głównym oraz zamontowanie nowych szaf dystrybucyjnych i przeniesienie starych szaf w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy NLZ.2020.271.130
2020-12-29 (123-20) Przegląd, konserwacja i serwis drzwi automatycznych NZL.2020.271.123
2020-12-29 (114-20) Roboty remontowe w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej, Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii, Klinice Urologii Ogólnej i Onkologicznej oraz Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazow NLZ.2020.271.114
2020-12-16 Świadczenie usług naprawy, przeglądów i konserwacji urządzeń chłodniczych zabudowanych w budynku H Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy NLZ.2020.271.115
2020-12-10 (109-20) Wymiany zaworów równowazących i odcinających na instalacji wody lodowej oraz dostawy i wymiany przyłączy pomp ciepła technologicznego w budynku H oraz wymiana instalacji ciepła technologicznego w budynku C (wiezowiec) NLZ.2020.271.109

   

 

Panel Administracyjny