Adres: ul. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
NIP: 5542231069
REGON: 001126074

24x3 Szpital Uniwersytecki im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy :: Zamówienia publiczne
OGŁOSZENIA PRZETARGOWE - PROFIL NABYWCY
   
2020-02-21 NLZ.2020.271.07 (2) Rozbudowa systemu telemetrii – CPV 33195000-3 dot. realizacji dostaw aparatury, sprzętu medycznego oraz wyposażenia socjalno-bytowego i administracyjno-biurowego w ramach projektu p.n.: „Poprawa usług medycznych w NLZ.2020.271.07 (2)
2020-02-03 (07-20) Rozbudowa systemu angiograficznego – CPV 33111700-8 dot. realizacji dostaw aparatury, sprzętu medycznego oraz wyposażenia socjalno-bytowego i administracyjno-biurowego w ramach projektu p.n.: „Poprawa usług medycznych w województwie ku NLZ.2020.271.07
2020-01-24 (06-20) Dostawa łóżek szpitalnych elektrycznych w ramach projektu p.n.: „Poprawa usług medycznych w województwie kujawsko - pomorskim poprzez oddanie do użytku przebudowanych pomieszczeń dawnego bloku operacyjnego oraz doposażeniu reorganizowanej Kl NLZ.2020.271.06
2020-01-20 (05-20) Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego NLZ.2020.271.05
2020-01-17 (92-19) Dostawa z montażem rolet, okien i drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz drzwi przeciwpożarowych w budynkach Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy NLZ.2019.271.92
2020-01-15 (02)Dostawę wyrobów medycznych dla pacjenta z pęcherzowym oddzielaniem się naskórka, Epidermolysis Bullosa NLZ.2020.271.02
2019-12-18 (56-19) Przygotowanie dokumentacji projektowej dla robót remontowych w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej, Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii, Klinice Urologii Ogólnej i Onkologicznej, Zak NLZ.2019.271.56
2019-12-16 (93-19) Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy dokonywaną na podstawie identyfikacyjnych kart paliwowych NLZ.2019.271.93

   

 

Panel Administracyjny